Sikkerhed i værkstedet

Din sikkerhed!!
Knivmageri og smedning er på ingen måde noget, der kan/vil blive markedsført som helsefremmende!
Træ og stål
Knivmageren skal være opmærksom på, at stort set alle træsorter er kræftfremkaldende, der bør være udsugning og at der skal anvendes åndedrætsværn under bearbejdning af træet. Det gælder både under udskæring, slibning og polering!!
Støv fra mange af træsorterne kan også give hud-allergi.
De papirmasker, som man kan købe er bedre end ingenting, men ikke meget!!!
Et åndedrætsværn med et P2 filter, eller P3 filter holder dine lunger fri fra både træstøv og slibestøv, hvis du sliber klinger ud.
De rustfrie ståltyper der meget ofte bruges til knivklinger (RWL – ATS – 12c27) indeholder alle krom, og mønstersmedet stål indeholder ofte nikkel.
Her er, hvad jeg har fundet på Uddeholms hjemmeside under sikkerhedsblade for rustfrit stål:
11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding
Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.
Indtagelse
Indtagelse af støv kan virke irriterende på slimhinderne, i mund og mavesæk.
Hudkontakt
Kan virke let irriterende.
Øjenkontakt
Støv/dampe irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.
Risiko for overfølsomhed
Produktet indeholder små mængder nikkel og Kobolt. Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.
Langtidsvirkninger
Kræft
Produktet indeholder nikkel og kobolt, som mistænkes for at fremkalde kræft.
Risiko for skader på nervesystem
Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.
Åndedrætsværn
Ved utilstrækkelig ventilation skal der ved støvudvikling anvendes åndedrætsværn med filter P2 eller P3 og ved røgudvikling anvendes friskforsynet åndedrætsværn.
Handsker og beskyttelsestøj
Brug beskyttelseshandsker af nitril- eller vinylgummi ved bearbejdning med støvudvikling Brug særligt arbejdstøj.
Med baggrund i ovenstående, kan et bad og tøjskift umiddelbart efter arbejde i værkstedet kun anbefales, tøjet bør nok også vaskes inden brug næste gang.
Jeg har netop investeret i en halvmaske fra Sundström, med et P3 filter.
Sundström åndedrætsværn

Sundström åndedrætsværn

Jeg har købt det hos Tego-Teck (http://www.tego.dk/default.asp) der ligger ved Ringsted. De sælger til private, og er meget imødekommende.
Jeg købte en Sundström halvmaske, 3 stk. P3 filtre, 3 pakker forfiltre(forlænger levetiden på filtret) og en pakke Nitril-hansker, det blev incl. Moms 706,- kr., jeg var heldig, at de havde januarudsalg.
Åndedrætsværn

Åndedrætsværn

Her ses masken adskilt, øverst masken, fra venstre: forfilter, der forlænger filtrets levetid ved at filtrere de større partikler fra, holderen til forfiltret, og yderst til højre selve P3filtret.
Når masken ikke bruges, skal filtret afmonteres og opbevares fx i en plastpose, masken skal tørres af efter brug, evt. med en spritserviet, og når den er tør, skal den også opbevares lufttæt.

Seneste nyt er, at jeg har “fået” nyt åndedrætsværn, med helmaske og motor. Det kan bruges i timevis, man kan have briller på uden problemer 🙂 Her uden de 3 filtre, der skal på.

.

 

 

Limning:
Epoxylim kan også fremkalde alvorlig allergi, og derfor skal enhver hudkontakt undgås under limning. Gummihandsker giver ikke den nødvendige beskyttelse. Nitril (vinyl) handsker giver op til ½ minuts beskyttelse, hvis handskerne bliver udsat for lim. Derefter bør handskerne skiftes. Jeg har ikke kunnet finde nogen brugbar løsning, så: brug Nitril-handsker, undgå kontakt med limen, og hvis det sker, skift hurtigst muligt handsker.

Her er et udvalg fra mit “lager” af handsker, de øverste er købt i Rema 1000, de mellemste kan jeg ikke huske, hvor jeg har købt, og de nederste er fra Biltema.

 Husk også læderforklæde, sikkerhedsbriller, høreværn og sund fornuft!
Masser af plaster og en ildslukker bør også være i hvert et knivmagerværksted.
Torben

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.